PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Bureau Just Happiness is een eenmanszaak en is als volgt te bereiken: 

Post-/Vestigingsadres : Veldweg 31 “let op: geen bezoekadres”] Postcode : 1359 JZ Plaats : Almere KvK nr. : 75840154 BTW nr. : NL195697455B01 Telefoonnummer : 06 – 48 56 22 42 e-mailadres : info@manonrijkers.nl 

In deze privacyverklaring informeer ik je hoe Bureau Just Happiness persoonsgegevens verwerkt en gebruikt. 

Bureau Just Happiness respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van de website. Ik draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die jij mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Bureau Just Happiness. Wees je er dus van bewust dat Bureau Just Happiness niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Bureau Just Happiness. 

PERSOONSGEGEVENS DIE BUREAU JUST HAPPINESS VERZAMELT Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Bureau Just Happiness verwerkt: 

- Jouw voor- en achternaam; - Jouw adresgegevens; - Jouw telefoonnummer; - Jouw e-mailadres; - Jouw IP-adres; - Jouw geboortedatum en geboorteplaats; - overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld telefonisch, digitaal, in correspondentie, nieuwsbrief, aanvraag telefoongesprek). - Gegevens over jouw activiteiten op de website; - Klantnummer; - Bestelnummer; - Bestelgegevens; - Plaatsnaam; 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE BUREAU JUST HAPPINESS VERWERKT Bureau Just Happiness verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij dit bij wet is bepaald, deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt of jij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. 

Bureau Just Happiness heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@manonrijkers.nl, dan verwijder ik deze informatie. 

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG BUREAU JUST HAPPINESS PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bureau Just Happiness en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Bureau Just Happiness verstrekt. 

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn: 

Doel Grondslag 1. Voor het afhandelen van jouw betaling; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst 2. Voor het verzenden van een nieuwsbrief en/of reclame Omdat jij toestemming hiervoor hebt gegeven 3. Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren 

Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst 

  1. Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten 

Gerechtvaardigd belang 

  1. Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst 6. Om goederen en diensten bij je af te leveren; Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een 

overeenkomst 7. Bureau Just Happiness verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte 

Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting 

  1. Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving Op basis van een wettelijke plicht 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Just Happiness) tussen zit. 

HOELANG JOUW GEGEVENS BEWAARD WORDEN Bureau Just Happiness bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen: 

- gedurende de looptijd van een opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor bijvoorbeeld 

een lopende opdracht; - in elk geval niet langer dan een jaar indien er geen opdracht/overeenkomst is gesloten. - Indien een dossier langer worden bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant zijn, 

worden deze na de bewaartermijn geanonimiseerd gemaakt en bewaard. 

Persoonsgegevens Termijn Reden 

Bureau Just Happiness 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw KvK-nummer 7 jaar (Belastingwetgeving) Voor het afhandelen van jouw betaling 

Jouw voor- en achternaam 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug 

kan vinden 

Jouw adresgegevens 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug 

kan vinden 

Jouw telefoonnummer 1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug 

kan vinden of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw e-mailadres Zolang je ingeschreven staat voor het 

ontvangen van mijn nieuwsbrief 

Zodat ik jou kan informeren of contact met je kan opnemen na het invullen van een online contactformulier 

Jouw IP-adres 30 dagen na websitebezoek Bureau Just Happiness analyseert jouw 

gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt 

1 jaar na afronding van de overeenkomst Zodat ik eventuele gegevens van jou terug 

kan vinden 

Gegevens over jouw activiteiten op de website 

30 dagen na websitebezoek Bureau Just Happiness analyseert jouw 

gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN Bureau Just Happiness verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bureau 

Just Happiness blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Met de volgende derden deelt Bureau Just Happiness gegevens: 

Derde Categorie Doel delen Welke gegevens 

Administratiekantoor Verwerker Om de BTW-aangifte te 

doen 

Inkoop- en verkoopfacturen 

Boekhouder 

Facturatiesysteem Verwerker Om facturen en offertes 

te kunnen opmaken 

Bedrijfsgegevens benodigd voor het opmaken van offertes en facturen 

Email- en websiteprovider Verwerker Voor de website en e- 

mails 

Bank Verwerkingsverantwoordeljke Om betalingen voor mij 

te genereren 

Bankrekeningnummer, naam [etc, vraag na en vul aan] 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Bureau Just Happiness in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@manonrijkers.nl. Bureau Just Happiness zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Just Happiness en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

INDIENEN KLACHT Bureau Just Happiness wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Bureau 

Just Happiness niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

COOKIES Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Bureau Just Happiness wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. 

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De cookies die Bureau Just Happiness gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. 

Functionele en analytische cookies Bureau Just Happiness maakt op haar website enkel gebruik van functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Analytische cookies geven je inzicht geven in het gebruik van de website van Bureau Just Happiness. Bij het plaatsen van analytische cookies hoef ik van jou geen toestemming te vragen. Ik informeer je er wel over bij het bezoeken van mijn website. 

Tracking cookies Met jouw toestemming plaats ik een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kan ik te weten komen dat je naast mijn website ook op de betreffende andere website(s) uit mijn netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, de zogenaamde tracking cookies. Met jouw toestemming plaatsen onze adverteerders of social mediabedrijven deze cookies op jouw apparatuur. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn. Deze tracking cookies kan je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden. 

Google Analytics Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik 

heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Social media buttons Op de website van Bureau Just Happiness zijn social media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken als Facebook, Instagram en Linkedin. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram respectievelijk Linkedin zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees daarom de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram en Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door de social media-acoounts opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De social media-accounts stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Facebook Bureau Just Happiness maakt gebruik van Facebook Ads of andersoortige marketingactiviteiten. Profielen die je door Facebook laat aanmaken, zijn de verantwoordelijkheid van Facebook zelf en is zonder meer toegestaan. Bureau Just Happiness maakt ook gebruik van jouw gegevens om profielen aan te maken (profilering) en look-a-like audiences aan te maken. 

BEVEILIGEN Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

De website van Bureau Just Happiness maakt gebruik van een betrouwbaar TLS Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk. 

Mijn laptop is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met Face-ID. Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij. 

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau Just Happiness verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via info@manonrijkers.nl. 

- Deze privacy- en cookieverklaring is van 17-08-2020 -

Welkomspagina

Welkom! Vind hier de info die je nodig hebt om te kunnen starten.

 

Bibliotheek

Vind hier alle aditonele informatie, vele leestips, luistertips, film tips etc..

 

BONUSSEN

Inhoud bonussen

Link

Modules

Module 1: Just relax...

We gaan rust & ruimte creëren. Dit is noodzakelijk om op een dieper level met jezelf aan de slag te gaan.  

4 lessen • 1 uur

Module 3: Who is the real you...

Inhoud module x lessen • x uur

Module 2: Inner you...

In deze module geef ik je de tools om erachter te komen waar jij nou eigenlijk echt blij van wordt en wat jou energie gaat geven. 

4 lessen • 2 uur

Module 4: Create your own bubble...

Inhoud module x lessen • x uur